تولید مش استیل با واترجت

واترجت برش شمس - برش مواد، فلزاتی مثل آهن، آلومینیوم، مس، شیشه، آیینه، پلاستیک با استفاده از فشار زیاد آب

تولید مش و مشبک استیل با استفاده از برش واترجت

 

 

 

خدمات برش استیل با واترجت در تهران

 

 

 

 

 

 

قطر سوراهای داخلی 42 میلیمتر و قطر بیرونی دایره 800 میلیمترو ضخامت ورق 5 میلیمتر می باشد.

مش استیل

 

 

 

 

 

هر فلنچ بزرگ 150 تا سوراخ دارد. این قطعه در ابتدا با مته و بصورت دستی سوراخ می شد که ایراداتی از قبیل یک دست نبودن فاصله سوراخها از همدیگر و همینطور کج و غر شدن صفحه در اثر سوراخکاری و یکدست نبودن فلنچ ها پیش می آمد.اما با برش واترجت هر چند تا از این صفحات که داشته باشیم با دقت و کیفیت بالا برش می خورند و براحتی می توان صفحات را در راستای هم طوری قرار داد که سوراخها به موازات هم باشند.

خدمات سوراخکاری استیل با واترجت

 

 

 

 

 

خدمات برش استیل با استفاده از برش واترجت و لیزر در این مجموعه انجام می شود.


برش آلومینیوم 6061

واترجت برش شمس - برش مواد، فلزاتی مثل آهن، آلومینیوم، مس، شیشه، آیینه، پلاستیک با استفاده از فشار زیاد آب

نمونه برش آلومینیوم 6061 به ضخامت 10 میلیمتر با استفاده از برش واترجت

 

آلومینیوم 6061

 

 

 

 

 

 

 

برش آلومینیوم

 

 

 

 

 

 

 

واترجت آلومینیوم

 

 

 

 

 

 

 

خدمات برش واترجت در تهران

 

 

 

 

 

 

 

خدمات برش واترجت تا ضخامت 120 میلیمتر پذیرفته می شود.

تماس با ما

چه دستگاههای جهت برش ورق های آلومینیومی مناسب هستند؟

 

 

 


برش فسفر برنز

واترجت برش شمس - برش مواد، فلزاتی مثل آهن، آلومینیوم، مس، شیشه، آیینه، پلاستیک با استفاده از فشار زیاد آب

نمونه برش فسفر برنز به ضخامت  30 میلیمتر با  استفاده از واترجت

 

برش فسفر برنز

 

 

 

 

 

 

 

واترجت فسفر برنز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فسفر برنز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برش فلزات رنگی


خم و برش

واترجت برش شمس - برش مواد، فلزاتی مثل آهن، آلومینیوم، مس، شیشه، آیینه، پلاستیک با استفاده از فشار زیاد آب

خمکاری و برشکاری

چند نمونه قطعه آهنی که با لیزر برش خورده و سپس خم شده اند را مشاهده می کنید

 

خدمات خمکاری و برشکاری

 

 

 

 

 

 

برش لیزر آهن

 

 

 

 

 

 

cutting & bending

 

 

 

 

 

 

 

خدمات برشکاری و خمکاری


Brass pattern

واترجت برش شمس - برش مواد، فلزاتی مثل آهن، آلومینیوم، مس، شیشه، آیینه، پلاستیک با استفاده از فشار زیاد آب

هندسه نقوش با واترجت

نمونه برش واترجت بر روی برنج 2 میلیمتر


تولید پنل برنجی با واترجت - برش برنج با لیزر - برش برنج با واترجت

 

 

 

 

 

persian pattern - گره چینی و گره سازی با فلزات - برش مس و برنج با لیزر - برشمس و برنج با واترجت