برش کامپوزیت

واترجت برش شمس - برش مواد، فلزاتی مثل آهن، آلومینیوم، مس، شیشه، آیینه، پلاستیک با استفاده از فشار زیاد آب

ویژگی ورق های کامپوزیت درنمای ساختمان

.سبکی وزن 2.سطح هموار و یکنواختی رنگ 3.شکل پذیری 4.تنوع رنگ 5.مقاومت در برابر آتش سوزی 6.عملکرد غیریکپارچه در زلزله 7.امکان آب بندی نما 8.بی نیازی به شستشو 9.قابلیت تعویض پانل ها 10.خولص آکوستیک

مشخصات ابعادی ورق های کامپوزیت

عرض استاندارد 1220میلیمتر و عرض ماکزیمم 1550 میلیمتر

طول استاندارد 2440 میلیمتر و طول ماکزیمم 6000 میلیمتر

ضخامت از 3الی 6 میلیمتر

هر متر مربع از پانل آلومینیوم فقط 3.5 تا 5.5 کیلوگرم وزن دارد که در خصوص ایمنی در مقابل زلزله و حمل و نقل آسان موثر است

کلیه خدمات برش cnc کامپوزیت ( اشكال ساده و پيچيده ) با واترجت در این مجموعه انجام می شود.