برش كاشي

نمونه برش كاشي با دستگاه برش واترجت نحوه برش كاشي در ابعاد 20 در 50 سانتي متر با دستگاه برش واترجت اين نمونه كار در ابعاد ديگر هم قابل اجرا مي باشد كليه كارهاي طراحي برش و مونتاژ تصاوير ويدئو در كارگاه واترجت شمس صورت گرفته است. مورد مصرف اين قطعه بر روي ديوار و به نام حاشيه (باند) معروف است.