برش سزامیک

نمونه برش سرامیک با واترجت ابعاد اینکار از سزامیک 60 * 60 سانتی متر می باشد. این نمونه در ابعاد 80 *80 و 1متر * 1متر زیبا تر می شود. البه در ابعاد 120 * 120 سانت هم قابل اجرا می باشد. طراحی، برش واترجت، مونتاژ و بند کشی اینکار در مجموعه واترجت شمس انجام شده است. در این مجموعه کارهای سفارشی پذیزفته می شود.