فايل مناسب جهت برش واترجت چيست؟

فايل مناسب جهت برش واترجت چيست؟

نرم افزارهاي دستگاههاي برش واترجت تنها توانايي خواندن فايلهايي را كه در محيط cad  بصورت دو بعدي رسم شده اند و خروجي آنها DWG و يا  DXF مي باشد را دارند.

اين نرم افزارها توانايي خواندن عكس و و يا فايل PDF ، IGES ، Crl ، jpeg و.... را ندارند

براي آماده كردن فايلهاي برش خود جهت واترجت مي بايست به نكات زيرتوجه شود::

1 فايلها در محيط CAD دو بعدي باشند

2 لايه بندي نداشته باشند. ( در يك لايه باشند)

3 دقت شود كه در محيط نقطه و خطهاي اضافي نباشد و چند خط و يا كمان روي هم نباشند

4   فايلهايي كه با COREL  طراحي شده اند با پسوند DXF ذخيره شوند. ( ترجيحاً بصورت SPILINE نباشند.

5 SCALE يصورت يك به يك باشد.

سعي كنيد حجم فايلهايتان تا جايي كه امكان دارد كم باشد.