مزاياي برش واترجت

مزاياي برش واترجت

مزاياي برشكاري با واترجت:

  • برش با آب ( برش سرد):

برش واترجت چون بصورت سرد و بدون حرارت مي باشد در نتيجه ايجاد تنش و تابيدگي در فلزات نميكند و در نتيجه قطعه برش خورده پيچيده و يا تابيده نمي شود

همچنين در مورد قطعات فلزي كه نياز به ماشين كاري دارند،  آنها را سخت نمي كند و ماشينكاري بر روي آنها به راحتي انجام مي شود.

و همينطور باعث سوختن لبه برش خورده نمي شود كه اين امر در صنايع غذايي خيلي مهم است..

  • كيفيت برش:

معمولاً كيفيت سطح برش با واترجت خيلي خوب است و در صورتي كه قطعه خيلي حساس نباشد نياز به ماشين كاري ندارد.كيفيت برش را با كم و زياد كردن سرعت برش تا حدي مي توان تغيير داد كه با توجه به اينكه قيمت برش واترجت نسبت به مواد مصرفي آن است و معمولاً ساعتي محاسبه مي شود در صورت درخواست مشتري و تقبل هزينه آن مي توان با سرعت كمتري برشكاري نمود ..

  • دقت برش:

واترجت در رديف دستگاههاي cnc است و به همين خاطر از دقت بالايي برخوردار است.( تلرانس خطا ي برش در آن معمولاً±5 دهم  ميليمتر است..معمولاً قطعاتي را كه دقت بالايي دارند را كلفت كاري آن را با واترجت و سپس ماشين كاري مي كنند.

  • سرعت برش:

با توجه به قيمت برش و كيفيت آن سرعت اجرا و برشكاري و تحويل آن به مشتري مناسب است.

  • برش اشكال پيچيده:

چون واترجت بصورت cnc كار مي كند در نتيجه توانايي برش كليه اشكال پيچيده كه در محيط CAD كشيده شده باشند را دارد.